Thủ Tục Hòa Mạng

1. Khách hàng cá nhân:
Để làm thủ tục đăng ký hòa mạng dịch vụ, khách hàng cần chuẩn bị CMND (01 bản sao + bản gốc để đối chiếu) hoặc các chứng từ thay thế (hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng minh công an, an ninh nhân dân, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân/giấy chứng nhận an ninh nhân dân).

2. Khách hàng tổ chức:
a. Trường hợp 1:
Nếu người đại diện trên hợp đồng là người đại diện trong chứng từ hòa mạng của tổ chức, hồ sơ đăng ký dịch vụ gồm:
- Chứng từ hợp pháp của tổ chức (Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập/ Giấy phép hoạt động,…).
- CMND hoặc chứng từ thay thế của người đại diện ký tên trên hợp đồng.
b. Trường hợp 2:
Nếu người đại diện trên hợp đồng không phải là người đại diện trong chứng từ hợp pháp của tổ chức, hồ sơ đăng ký dịch vụ gồm:
- Chứng từ hợp pháp của tổ chức (Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập/ Giấy phép hoạt động…).
- CMND hoặc chứng từ thay thế của người đại diện ký tên trên hợp đồng.
- Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện được đứng tên, ký, đóng dấu trên hợp đồng dịch vụ với Viettel.

3. Khách hàng chuyển đổi dịch vụ:
Quý khách vui lòng tới cửa hàng giao dịch của Viettel và mang theo các giấy tờ dưới dây để đăng ký các dịch vụ hỗ trợ:
a. Các dịch vụ hỗ trợ:
- Chuyển từ gói giá tốc độ thấp lên gói giá có tốc độ cao
- Chuyển từ gói giá tốc độ cao xuống gói giá có tốc độ thấp
- Chuyển chủ quyền dịch vụ
- Tạm ngưng/khôi phục dịch vụ theo yêu cầu
- Chấm dứt dịch vụ theo yêu cầu
- Chuyển địa điểm sử dụng dịch vụ trong cùng tòa nhà
- Chuyển địa điểm sử dụng dịch vụ khác tòa nhà
(Quý khách tham khảo mức phí hỗ trợ dịch vụ ở mục Giá cước)
b. Giấy tờ thủ tục đi kèm:
Khách hàng cá nhân:
- Chứng từ hợp pháp (*) đã được khách hàng sử dụng để hòa mạng dịch vụ;
- Phụ lục thay đổi dịch vụ viễn thông theo yêu cầu thay đổi của khách hàng (biểu mẫu có sẵn tại cửa hàng)
Khách hàng tổ chức:
- Trườnghợp 1: Người đi làm thủ tục là người đại diện tổ chức trong hợp đồng đã ký với Viettel, chứng từ gồm:
+ Chứng từ hợp pháp của tổ chức đã được sử dụng để làm thủ tục hòa mạng;
+ Chứng từ hợp pháp của người đại diện (đã đăng ký thông tin trên hợp đồng ký kết với Viettel)
+ Phụ lục thay đổi dịch vụ viễn thông theo yêu cầu của khách hàng, có chữ ký của người đại diện và đóng dấu của tổ chức.
- Trường hợp 2: Người đi làm thủ tục không phải là người đại diện tổ chức trong hợp đồng đã ký với Viettel, chứng từ gồm:
+ Chứng từ hợp pháp của tổ chức đã được sử dụng để làm thủ tục hòa mạng.
+ Chứng từ hợp pháp của người đại diện của tổ chức.
+ Phụ lục thay đổi dịch vụ viễn thông theo yêu cầ

Top